Zapisz się na kurs

logo_lider

Zanim rozpoczniesz szkolenie …

 

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy kat. B należy założyć profil kandydata na kierowcę, tzw PKK. Aby go uzyskać należy udać się do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 (Wydział Komunikacji). Następnym krokiem kandydata jest zgłoszenie się z PKK do ośrodka szkolenia kierowców.

Do założenia PKK w Starostwie niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu wraz z zaświadczeniem stwierdzającym miejsce zameldowania i numer PESEL.

Ponadto kandydat na kierowcę musi spełnić dodatkowe kryteria:

  • ukończyć co najmniej 17 lat i 9 miesięcy;
  • posiadać 1 zdjęcie (kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku);
  • wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy;
  • uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • otrzymać zgodę jednego z rodziców lub opiekunów w formie oświadczenia na odbycie kursu na prawo jazdy, w przypadku nieukończenia 18 roku życia.