Zaproszenie na kurs

Zaproszenie na kurs

Auto-Szkoła LIDER zaprasza na kurs z zakresu nauki jazdy kat. B. Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się w każdy poniedziałek o godz. 16.00 przy ul. Barlickiego 4 lok. 3 (I piętro). Przypominamy przyszłym słuchaczom o konieczności zdobycia w pierwszej kolejności profilu kandydata na kierowcę, który uzyskuje się w Starostwie Powiatu Tomaszowskiego przy ul. Św. Antoniego 41 w Wydziale Komunikacji.

Do uzyskania PKK niezbędne jest posiadanie:

  • kolorowej fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz odwzorowującej naturalny kolor skóry, obejmującej wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującej wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącej na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
  • dokumentu tożsamości,
  • ewentualnej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie w przypadku nieukończenia 18 lat.

Szczegółowe informacje o kursie można uzyskać pod nr tel. 724 777 144 lub e-mailem: biuro@lider.tm.pl

admin